messages.toggle

CON ĐƯỜNG LÀ BẮT ĐẦU!

Là một phần của Văn hóa truyền thống, đạo đức và kỹ năng cộng đồng chung sống hòa bình được tạo dựng xuất phát từ bản năng tự nhiên cho đến đời sống sinh hoạt của chúng ta.

Từ ngày xưa đến ngày nay, từ lạc hậu đến hiện đại, từ nông thôn đến thành thị. Con đường theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đi nữa cũng là nền tảng quyết định tất cả, công nghiệp, văn hóa, chính trị, giao thương cho đến văn minh cộng đồng.

Từ em bé mới biết đi đến cụ già, từ bác nông dân đến chiếc xe gặt đập liên hợp, từ chiếc xe kéo cải tiến đến chiếc máy bay, từ các cháu vỡ lòng đến vị giáo sư đều chung một con đường để tiếp bước của cuộc sống và đích của kết quả!
Vậy! Con đường là tổng hợp của đúc kết, của động lực phát triển, là nền tảng đầu tiên của mỗi sự việc đến sự kiện, là bản lề của các văn bản đến các Bộ Luật và là sự bắt đầu của tất cả.

Trong đời sống thường ngày của chúng ta, hoạt động của mỗi cá nhân, tập thể đều bắt đầu từ điểm xuất phát và con đường là cầu nối tất cả để xây dựng một xã hội tiến bộ. Tham gia giao thông là phương hướng để xúc tiến thực hiện, luôn yêu cầu cơ bản của sự  hiểu biết từ quy tắc xử sự đến xử lý, kỹ thuật đến kỹ năng thực hành và đạo đức đến ý thức khi tham gia.

Trong quản lý nhà nước về giao thông vận tải, việc luôn kế thừa, bổ sung các giải pháp để điều hòa cân bằng nhằm đáp dứng được yêu cầu, lợi ích cho nhân dân, cho đất nước là nhiệm vụ rất nặng nề và lớn lao được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó. Mỗi thành viên của Ngành GTVT luôn ý thức được bản thân phải xây dựng cho mình một lý tưởng phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân ở nhiều lĩnh vực và vị trí khác nhau nhằm đem lại kết quả tích cực.

“Giao thông đi trước, làng nước theo sau”, đường đến đâu, tiện ích và văn minh đến đó, cộng đồng được hình thành và phát triển. Công tác tuyên truyền đào tạo và xây dựng một ý thức giao thông trên cơ sở kết hợp từ ba yếu tố cơ bản được chắt lọc ra từ pháp luật, kỹ năng cá nhân và đạo đức của mỗi bản thân. Từ đó mới hình thành một bản năng tổng hợp để đáp ứng với sự phát triển chung của đất nước càng ngày càng văn minh hiện đại cho đến nay.

Chúng ta xây dựng một ý thức văn hóa giao thông hiện đại, văn hóa bản sắc, trí tuệ và lễ phép. Đặt nền tảng hành động theo phương châm trên từ bây giờ để có một thế hệ sau đầy kết quả. Đảng và Chính quyền đã chỉ đạo và lãnh đạo xây dựng nên một mạng lưới giao thông phục vụ cho tất cả vùng miền trên cả Tổ quốc dù cho là nơi xa nhất. Ngành Giao thông vận tải luôn đi trước thực hiện và hoàn thành mục tiêu của Đảng và chính quyền đề ra. Luôn đào tạo nên những kỹ sư, chuyên gia, chuyên viên và những người thợ có trái tim khối óc nóng bỏng với tình yêu quê hương đất nước, tình yêu nghề nghiệp. Luôn đào tạo và tuyên truyền phổ biến pháp luật ra những công dân có kỹ năng thích ứng với xã hội khi tham gia giao thông trên mọi tình huống, điều khiển tốt phương tiện của cá nhân họ và đặc biệt: đã và đang xây dựng, dào tạo nên đạo đức giao thông được bắt nguồn từ hiểu biết pháp luật, kỹ năng thực hành và văn hóa giao thông phù hợp với văn minh đô thị.

Tác giả: Lê Sáu - Trường TCN GTCC
Theo: https://sgtvt.danang.gov.vn/ 


12-12-23 10:33:05


Other News

Chat Zalo Gọi Ngay